Lead for Leader
Lead for Leader

🚩LEAD FOR LEADERS

🚩 BẢN ĐỒ THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Việc để phát triển sự nghiệp kinh doanh bền vững luôn gắn liền với việc xây dựng đội ngũ vững mạnh
🎯 LEAD FOR LEADERS dẫn dắt bạn từng bước CHÍNH XÁC – NHANH CHÓNG trở thành người lãnh đạo thành công – một chương trình được THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG để đào tạo các nhà lãnh đạo.
⛳ HÀNH TRÌNH 8 NGÀY BỨT PHÁ – CHỈ DUY NHẤT 10 THỦ LĨNH ĐƯỢC THAM DỰ
Giá trị bạn nhận được khi tham gia chương trình đào tạo:
👉 Phát triển năng lực lãnh đạo nên tảng
👉 Xây dựng được sự tự tin và năng lực lãnh đạo
👉 Tạo tầm ảnh hưởng và truyển cảm hứng cho đội ngũ.
👉 Giữ được nhân tài và phát huy tối đa sức mạnh đội nhóm.
👉 Trở thành hình mẫu sứ giả dẫn truyền văn hoá cho doanh nghiệp.
👉 Hoàn thiện thành nhà lãnh đạo hội tụ đủ 3 gốc rễ: Đạo đức – Trí Tuệ – Nghị lực.
——————————–
📣 Chương trình được tổ chức online liên tục bứt phá trong 8 ngày bắt đầu từ tháng 6/2021.
📣 Đơn vị tổ chức: Miskafa Academy