Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Phương thức thu thập thông tin: Chúng tôi sẽ nhận được thông tin của khách hàng trong quá trình khách hàng điền thông tin khi mua hàng. Thông tin bao gồm: Họ tên, SĐT, địa chỉ, tên công ty, email.

Phạm vi sử dụng thông tin: mục đích của việc thu thập thông tin là để tư vấn thông tin, gửi sản phẩm và thông báo các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin: Miskafa cam kết không chia sẻ, bán thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai.