Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng Miskafa

  • Chi phí giao hàng: chi phí vận chuyển sẽ được bộ phân tư vấn xác nhận với khách hàng trước khi đặt hàng.
  • Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng trung bình từ 1 đến 5 ngày tùy vào địa chỉ mua hàng.